SM CHEM ตัวแทนจำหน่าย Merck, Sigma-Aldrich ในประเทศไทย

สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) ที่ควรทราบ

ในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการหรือแลปเคมี การทำความเข้าใจสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) บนฉลากสารเคมี (Chemical labels) เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราสามารถใช้และจัดการสารเคมี (Chemicals) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard pictogram) เป็นองค์ประกอบสำคัญบนฉลากสารเคมี (Chemical labels) ที่ช่วยสื่อสารลักษณะความเป็นอันตรายของ “สารเคมี Chemical” ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ผ่านรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ซึ่งกำหนดโดยระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) สัญลักษณ์หลักๆ ที่ควรทราบ ได้แก่ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเป็นพิษ สารก่ออันตรายต่อสุขภาพ สารที่ทำให้ระคายเคือง สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารออกซิไดซ์ แก๊สภายใต้ความดัน และวัตถุระเบิด การทำความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ “สารเคมี Chemical” เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยง เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และใช้งาน “สารเคมี Chemical” ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย สัญลักษณ์อันตรายหลักๆ […]

ฉลากสารเคมี (Chemical Labels) สำคัญอย่างไร

ในห้องปฏิบัติการเคมีหรือ “แลปเคมี” ที่มีการใช้ “สารเคมี Chemical” มากมายหลายชนิด การอ่านและทำความเข้าใจฉลากสารเคมี (Chemical Labels) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี ฉลากสารเคมีไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลสำคัญในการจัดการ จัดเก็บ และใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรฐานสากลในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอีกด้วย องค์ประกอบสำคัญบนฉลากสารเคมี 1. ชื่อของสารเคมี (Chemical Name) ทั้งชื่อทางการค้าและชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพื่อระบุสารเคมีได้อย่างถูกต้องชัดเจน 2. ข้อมูลองค์ประกอบของสารเคมี (Composition/Information on Ingredients) ระบุสูตรเคมี องค์ประกอบ และปริมาณสารสำคัญ 3. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard Pictograms) รูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงประเภทของอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ พิษเฉียบพลัน สารกัดกร่อน เป็นต้น 4. คำสัญญาณ (Signal Word) ใช้คำว่า อันตราย (Danger) หรือ คำเตือน (Warning) เพื่อสื่อระดับความรุนแรงของอันตราย 5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements) ระบุลักษณะของอันตราย […]

ถอดรหัสดีเอ็นเอ เปิดตำราอนาคตการแพทย์ด้วย NGS

ในโลกของการแพทย์ยุคใหม่ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมขั้นสูงอย่าง Next-Generation Sequencing (NGS) มีความสามารถในการอ่านลำดับสารพันธุกรรมได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ NGS ได้เปิดประตูสู่การค้นพบใหม่ๆ ในโลกของพันธุศาสตร์และชีวการแพทย์ นักวิจัยสามารถศึกษายีนและการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซับซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาวิธีตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และทำนายความเสี่ยงทางพันธุกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย NGS ยังขับเคลื่อนแนวคิด Personalized Medicine ที่มุ่งเน้นการรักษาและการใช้ยาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และ NGS ยังขยายไปสู่การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรของคู่สมรสที่มีบุตรยาก รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านสัตวแพทย์และการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น “สารเคมี (Chemical)” กับบทบาทสำคัญใน NGS “สารเคมี Chemical” นับเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ NGS ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ไปจนถึงการวิเคราะห์ลำดับเบส หลักการการทำงานของ NGS ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) Sample processing : การเตรียมชิ้นส่วน DNA จากตัวอย่างสกัด DNA จากตัวอย่างแล้วแยกเป็นให้เป็นชิ้นเล็ก […]

เครื่อง Bioreactor สำหรับใช้ในแลปอุตสาหกรรม

แลปอุตสาหกรรมมีลักษณะและแตกต่างจากแลปวิจัยอย่างมาก เนื่องด้วยมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า  อุปกรณ์เครื่องมือก็มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาอย่างเคร่งครัด  สำหรับเครื่อง Bioreactor หรือ Fermenter ในแลปอุตสาหกรรมทางบริษัทเอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลายจำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายพร้อมการติดตั้งและบริการหลังการขายสินค้าของบริษัท Eppendorf เราสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าที่สนใจในระบบ Bioreactor / Fermenter ภายใต้ Brand Eppendorf ซึ่งมีรุ่นตั้งแต่ขนาด 25 ml ขนาดกลาง 1,000 – 20,000 ลิตร ไปจนถึงระดับผลิตขนาดใหญ่ ขนาดความจุหลายแสนลิตร ภาชนะทําจาก Stainless Steel สามารถทนต่อสภาพที่เป็นกรดเบส หรือความดันได้ดี และการกวนสารหมักมีใบกวน (Impeller) เพื่อการกระจายอากาศและความร้อนได้อย่างดี มีระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง และมีการควบคุมการเจริญของเชื้อ มีเซนเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจนที่ละลาย เป็นต้น ทางเรายังได้รับใบรับรองการอบรมการติดตั้งและบริการหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง  ลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายในพื้นที่  ประเภทของเครื่อง […]

ความสำคัญของเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ

น้ำบริสุทธิ์ มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการทํางานในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้ในขั้นตอนสําคัญต่างๆ ทั้งการเตรียมสารละลาย การล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซลล์ เป็นต้น ซึ่งความต้องการน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงอาจต้องการคุณสมบัติพิเศษ เพิ่มเติม เช่น ปราศจากแบคทีเรีย ไอออนโลหะ สารอินทรีย์ และอนุภาคต่างๆ ที่อาจมีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดลอง  คุณสมบัติที่ดีของเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สําหรับห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยและทดสอบ คุณสมบัติสําคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องทําน้ำบริสุทธิ์ มีดังนี้  ระบบกรองหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้น้ำที่สะดวกบริสุทธิ์  ควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM, CAP, CLSI  มีระบบฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เช่น UV, RO Membrane  สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำได้  ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและบํารุงรักษา  ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์จากเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์  เครื่องทําน้ำบริสุทธิ์ ใช้เทคโนโลยีการกรองและฆ่าเชื้อหลายขั้นตอนด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย  ระบบกรองเบื้องต้นโดยใช้ตัวกรองอนุภาค เพื่อกําจัดฝุ่น ตะกอนและอนุภาค  ระบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่มี Total Dissolved Solids (TDS) ต่ำ  ระบบ Deionization (DI) ใช้ […]

สารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นสําหรับแลป Cell Culture

การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้เพาะเลี้ยงเซลล์นอกร่างกาย (In vitro) โดยการเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นให้เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุม การเพาะเลี้ยงเซลล์มีความสำคัญอย่างมากในงานวิจัยทางการแพทย์และชีววิทยา เช่น  ศึกษากลไกการทำงานและการตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้าต่างๆ  ทดสอบฤทธิ์ของยา สารเคมี หรือสารชีวโมเลกุลต่างๆ ต่อเซลล์ ผลิตชีวโมเลกุล เช่น แอนติบอดี้ ฮอร์โมน โปรตีนบางชนิด เอนไซม์ ไวรัส เป็นต้น ศึกษากลไกการเกิดโรคของเซลล์ การกลายพันธุ์ หรือมะเร็ง กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์จะเริ่มจากการเตรียมเซลล์จากเนื้อเยื่อ จากนั้นเลี้ยงเซลล์ในอาหารเหลวที่มีสารอาหารพร้อมสารเสริมต่างๆ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รักษาความเป็นกรดเบสในตู้ควบคุม เมื่อเซลล์เจริญเต็มจุดจะทำการเปลี่ยนอาหารและแบ่งเซลล์เพื่อขยายจำนวน รวมถึง Storage เซลล์ไว้ใช้ต่อไป หรือนำไปทดลองตามวัตถุประสงค์  การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในงานวิจัยทางชีววิทยา การแพทย์ และพัฒนายา สําหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ นอกจากตัวเซลล์แล้ว ยังจําเป็นต้องใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้   สารละลายสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์  สารละลายเลี้ยงเซลล์ เช่น DMEM, RPMI, MEM จาก “Sigma-Aldrich” […]

อุปกรณ์  Accessories ต่างๆ สำหรับเครื่อง Chromatography 

เครื่อง Chromatography คืออะไร  เครื่อง Chromatography เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกสารผสมออกเป็นส่วนประกอบ โดยอาศัยความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของสารแต่ละชนิด เช่น จุดเดือด จุดวาบไฟ ความสามารถในการละลาย ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น  เครื่อง Chromatography แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ  Chromatography แบบการไหลคงที่ (Stationary-phase chromatography) ประกอบด้วยเฟสอยู่กับที่ (stationary phase) และเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) โดยเฟสอยู่กับที่จะอยู่นิ่งที่ตำแหน่งหนึ่ง ส่วนเฟสเคลื่อนที่จะไหลผ่านเฟสอยู่กับที่ สารแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ผ่านเฟสอยู่กับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของสารกับเฟสอยู่กับที่  Chromatography แบบการไหลแบบขยาย (Flow-through chromatography) ประกอบด้วยเฟสอยู่กับที่ (stationary phase) และเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) โดยเฟสอยู่กับที่จะอยู่ภายในท่อหรือช่องแคบ ส่วนเฟสเคลื่อนที่จะไหลผ่านเฟสอยู่กับที่ สารแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ผ่านเฟสอยู่กับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของสารกับเฟสอยู่กับที่  เครื่อง Chromatography ประกอบไปด้วย  คอลัมน์ (Column) เป็นภาชนะบรรจุเฟสอยู่กับที่ คอลัมน์มีหลายประเภท เช่น […]

การเลือก chromatography columns ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือก “chromatography columns” ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้  ประเภทของโครมาโทกราฟี ชนิดของโครมาโทกราฟีที่ใช้จะมีผลต่อการเลือกชนิดของคอลัมน์ เช่น โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส (Gas Chromatography, GC) จะใช้คอลัมน์ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก (Packed Column) ในขณะที่โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) จะใช้คอลัมน์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กมาก (Capillary Column)  คุณสมบัติของสารตัวอย่าง คุณสมบัติของสารตัวอย่าง เช่น ขนาดโมเลกุล สภาพขั้ว และจุดเดือด จะมีผลต่อการเลือกชนิดของคอลัมน์ เช่น สารตัวอย่างที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเหมาะกับคอลัมน์ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก ในขณะที่สารตัวอย่างที่มีสภาพขั้วสูงจะเหมาะกับคอลัมน์ที่มีเฟสนิ่งแบบขั้ว (Polar Stationary Phase)  วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ จะมีผลต่อการเลือกชนิดของคอลัมน์ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเหมาะกับคอลัมน์ที่มีความละเอียดสูง (High Resolution Column) ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเหมาะกับคอลัมน์ที่มีความสามารถในการแยกสารสูง (High Separation Efficiency)  นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเลือก […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานวิจัยด้านกัญชา และกัญชง

กัญชาและกัญชงเป็นพืชเสพติดที่อยู่ในความสนใจอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชวิทยาของสารสําคัญบางตัวในต้นกัญชาและกัญชง เช่น CBD, CBG และอื่นๆ โดยมีศักยภาพในการรักษาโรคหลายชนิด  เพื่อการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการวิจัยและทดสอบอย่างรอบคอบ โดยใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  SM Chemical เรามีสารเคมีมาตรฐานมากมายจากยี่ห้อ “Sigma-Aldrich” สำหรับงานวิจัยด้านกัญชาและกัญชง ซึ่งช่วยให้การวิจัยมีความถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกยิ่งขึ้น  สารเคมีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์กัญชา  การวิจัยและพัฒนายาจากสารสกัดกัญชา จําเป็นต้องวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์สําคัญต่างๆ อย่างแม่นยำ ดังนั้นสารเคมีมาตรฐานหรือ Reference Standards จึงเป็นสิ่งจําเป็น คือเป็นสารเคมีบริสุทธิ์ของสารที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณที่แน่นอน  “Sigma-Aldrich” เป็นผู้ผลิตสารมาตรฐานรายใหญ่ที่สุดของโลก มีสารมาตรฐานกว่า 21,000 รายการ สําหรับงานวิจัยด้านกัญชา สารมาตรฐานที่สําคัญ เช่น  – Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)  – Cannabidiol (CBD)    – Cannabinol (CBN)  – Cannabigerol (CBG)  นอกจากนี้ยังมีสารมาตรฐานของสาร Metabolized ที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อ THC อีกหลายชนิด เพื่อครอบคลุมการวิจัยของกัญชา  ชุดทดสอบสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัยกัญชา  […]

กราฟีน วัสดุแข็งแรงที่สุดในโลกใช้ประโยชน์ในอุตสากรรมด้านใดบ้าง

กราฟีน (Graphene) เป็นวัสดุ 2 มิติ ประกอบด้วยคาร์บอนบริสุทธิ์ เพียง 1 ชั้นอะตอม มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกว่า 200 เท่า แต่มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดี นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงมีศักยภาพอย่างสูงในการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสากรรมต่างๆ   การพัฒนากระบวนการผลิตกราฟีนให้มีประสิทธิภาพสูง  กราฟีน (Graphene) เป็นวัสดุที่มีศักยภาพสูงมากในการประยุกต์ใช้งานอุตสากรรมต่างๆ แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตที่ยังไม่สามารถทำในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแพร่หลาย  งานวิจัยจึงได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์กราฟีน เช่น การใช้ “สารเคมี Sigma-Aldrich” ผสมกับ Precursors ชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กราฟีนที่มีคุณภาพดี มี defects ต่ำ สามารถนำไปใช้งานในอุตสากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่สำคัญของกราฟีนในเชิงพาณิชย์ต่อไป  การประยุกต์ใช้กราฟีนในอุตสากรรมต่างๆ  การประยุกต์ใช้กราฟีนในอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ กราฟีน (Graphene) มีสมบัติเป็นตัวนำยิ่งยวดที่ดีที่สุด สามารถนำไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยความต้านทานต่ำมาก จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้ กราฟีนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีนัยสําคัญ อาทิ   เซมิคอนดักเตอร์และทรานซิสเตอร์ขนาดนาโน จะมีความเร็วสูงขึ้นมาก  เซนเซอร์ต่างๆ จะมีความแม่นยําและความไวมากขึ้น    วัสดุเก็บประจุไฟฟ้า จะมีความจุและอายุการใช้งานที่สูงขึ้น  ดังนั้น กราฟีนจึงเป็นวัสดุสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนโฉมอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง  การประยุกต์ใช้กราฟีนในอุตสากรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม […]

Close
Home
Account
Cart
Search
Close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก
Close
Lost your password?
Close
Shopping cart