SM CHEM ตัวแทนจำหน่าย Merck, Sigma-Aldrich ในประเทศไทย

Merck เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท MERCK ครอบคลุมในงานวิจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น งานวิจัยทางด้านเคมี ชีวภาพ การแพทย์ รวมไปถึงงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรม ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ Merck จำหน่ายสำหรับ “แลปเคมี” นั้นประกอบไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีเกรดพรีเมี่ยม และอาหารเชื้อเลี้ยง สำหรับห้องปฏิบัติการ

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์, solvent และ column HPLC, สารเคมี test kit รวมถึง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ และ สารเคมีเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง อีกมากมาย

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์: Merck จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน “แลปเคมี” เช่น เครื่อง Spectrophotometer สำหรับวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ในสารตัวอย่าง เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น

2. สารเคมี: Merck ผลิตและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา สารเคมีหลากหลายชนิด อาทิเช่น สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทดลอง และการสังเคราะห์ทางเคมี (reagents) และสารมาตรฐาน (standards) หลากหลายประเภท

3. สินค้าเพื่อประหยัดเวลาในแลป: Merck นำเสนอหลายสินค้าที่ช่วยให้การทำงานใน “แลปเคมี” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น “เครื่องมือแลป” อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง หรือระบบที่ช่วยตรวจสอบในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เช่น Test kit เป็นต้น

4. ซอฟต์แวร์: Merck ยังมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการข้อมูลใน “แลปเคมี”

“เครื่องมือแลป” และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน “แลปเคมี” ที่น่าสนใจ

Merck ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน “แลปเคมี” และวิจัยทางการแพทย์ นี่คือบางตัวอย่างของ “เครื่องมือแลป” และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merck

1. อุปกรณ์กรองในงานแลปทั่วไป : เช่น กระดาษกรอง (filter paper) ไส้กรองเมมเบรน (membrane filters) และกระดาษกรองสำหรับการกรองตัวอย่างเคมีใน “แลปเคมี”

2. การเตรียมสารตัวอย่าง : อุปกรณ์ในการเตรียมสารตัวอย่างที่มีคุณภาพ และเหมาะกับงานวิจัยในแต่ละด้าน เช่น Cell Culture, Protein, และ งาน Chromatography เป็นต้น

3. เครื่องสำหรับการทดสอบและวัดคุณสมบัติของสารเคมี : Merck มีอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่าง หลากหลายเทคนิค เช่น Spectroquant® Prove Photometer, GC, HPLC, LCM-MS Columns

4. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ : Milli-Q® System คือ ระบบเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีหลากหลายฟังก์ชัน สำหรับห้องแลปเคมี หรือ ในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้น้ำบริสุทธ์ในการเตรียมตัวอย่าง การวิเคาระห์สาร เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สารเคมี: อุปกรณ์สกัดสารละลาย (solvent extraction) กระบวนการกรอง และปิเปตต์ (pipettes) สำหรับวัดปริมาณของสารเคมี

6. อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บตัวอย่าง: มีทั้งอุปกรณ์แลปที่ใช้โดยทั่วไป เช่น ขวดน้ำยา ขวด Vial  และภาชนะเก็บตัวอย่าง จนไปถึงอุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น อุปกรณ์เก็บตัวอย่างในอากาศ (Air Monitoring Bag), Solid Phase Microextraction (SPME) เป็นต้น

7. ภาชนะสำหรับควบคุมอุณหภูมิ (temperature-controlled containers): ใช้ในการเก็บตัวอย่างในเงื่อนไขอุณหภูมิที่คงที่ เพื่อเก็บรักษาคุณสมบัติของสารเคมีให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพโดยไว

8. อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สารกำจัดเชื้อโรค (microbiological analysis): รวมถึงสินค้าสำหรับการทดสอบและประเมินคุณภาพของสารตัวอย่าง เช่น ชุด Test Kit สำหรับใช้ทางด้านเวชภัณฑ์ ยา อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น

สารเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Merck สำหรับ “แลปเคมี”

เนื่องจากบริษัท Merck ผลิตและจำหน่ายหลายสารเคมีที่ใช้ใน “แลปเคมี” หลากหลายประเภท ซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจมีชื่อทางการ ชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จัก ชื่อสามัญที่แตกต่างกันไปตามชื่อที่ทางผู้ผลิตกำหนด  ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ทางแลปเคมีสามารถทำการสืบค้นได้จากชื่อสารเคมี ชื่อตามระบบ IUPAC รวมถึงหมายเลข CAS (Chemical Abstracts Service) ที่ใช้เพื่อระบุสารเคมีในการสื่อสารวิชาการในระดับสากล ตัวอย่างของสารเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merck สำหรับ “แลปเคมี” ได้แก่

1. เมธานอล (Methanol) – CAS Number: 67-56-1

2. เอทธานอล (Ethanol) – CAS Number: 64-17-5

3. อีเทน (Ethene) – CAS Number: 74-85-1

4. ซิลิกา (Silica) – CAS Number: 7631-86-9

5. แกมมา อะมิโนบิวทีริก แอซิด (Gamma-Aminobutyric Acid) – CAS Number: 56-12-2

6. ไทรแอเมทิโล โพรเพน (Trimethylolpropane) – CAS Number: 77-99-6

7. โซเดียม ไบคาร์โบเนต (Sodium bicarbonate) – CAS Number: 144-55-8

8. พอแตสเซียม ไนเตรท (Potassium Nitrate) – CAS Number: 7757-79-1

9. ออกซาลิก แอซิด (Oxalic Acid) – CAS Number: 144-62-7

10. กลูโคส (Glucose) – CAS Number: 50-99-7

สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและการสังเคราะห์ทางเคมี (Reagents) เคมีภัณฑ์ (Chemicals) และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (Labware)

SupraSolv®: ตัวทำละลายสำหรับการวิเคราะห์ Headspace GC ของตัวทำละลายตกค้าง

Novabiochem®: สำหรับการสังเคราะห์เปปไทด์และดีเอ็นเอ

EMSURE®: ตัวทำละลายและรีเอเจนต์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้งานวิจัยของคุณมีผลที่แม่นยำมากขึ้น

Extran®: สารทำความสะอาดในห้องแลป ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และไร้สารตกค้าง

วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองทางการแพทย์สำหรับการวิจัยภายนอกร่างกาย IVD/OEM

แอนติบอดีเป็นกลุ่มและแบบกำหนดเอง (Bulk & Custom Antibodies): แอนติบอดี สารบล็อคเกอร์ และบริการแบบกำหนดเองสำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย IVD

โมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดเลือด (Blood Typing Monoclonal Antibodies): สำหรับการใช้ในการผลิตเพิ่มเติม (FFMU) และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและการสังเคราะห์ทางเคมีสำเร็จรูป

Estapor Microspheres: วัตถุดิบที่ใช้เป็น Polymer Supports สำคัญสำหรับการผลิตสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองในงาน IVD

เมมเบรน OEM (OEM Membranes): แผ่นเมมเบรนชนิด Ultrafiltration และ Microfiltration  สำหรับการกรองในงาน IVD/OEM

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

MERCK ยังเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเชื้อ จุลชีววิทยาทั้งในห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม

Bioburden Testing : ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสากรรม เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น

MAS-100®: ระบบตรวจสอบจุลินทรีย์ในอากาศที่ให้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพ

Milliflex® Quantum: ตรวจจับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว

Readybag®กระเป๋าที่ชั่งน้ำหนักล่วงหน้า พร้อมการเพาะเลี้ยงแบบแห้งสำหรับการทดสอบเชื้อโรคที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และง่าย

จะเห็นได้ว่านอกจาก MERCK จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสารเคมี รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้“แลปเคมี” สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้อีกด้วย หากท่านมีความสนใจต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ MERCK ทั้งในด้านการใช้งาน ข้อมูลความปลอดภัย เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านได้เพื่อให้ท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ ให้ผลการทดลองที่แม่นยำ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านครับ

Close
Home
Account
Cart
Search
Close

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก
Close
Lost your password?